CONTACT | SITEMAP | COLOFON 

Voor 2017 heeft de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) de tarieven weer vastgesteld. Deze tarievenlijst kunt u hieronder inzien.

Tarieven exclusief techniekkosten zijn aangegeven met een *.

Tarievenlijst 2016 vanaf 1 januari (Verwijzing naar allesoverhetgebit.nl)

Tarievenlijst 2017 vanaf 1 januari (Verwijzing naar allesoverhetgebit.nl)

Tarievenlijst 2018 vanaf 1 januari (Verwijzing naar allesoverhetgebit.nl)

Tarievenlijst 2018 vanaf 1 januari (Verwijzing naar vergelijkmondzorg.nl)