CONTACT | SITEMAP | COLOFON 

Voor 2023 heeft de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) de tarieven weer vastgesteld. Deze tarievenlijst kunt u hieronder inzien.

Tarieven exclusief techniekkosten zijn aangegeven met een *.

Tarievenlijst 2023 vanaf 1 januari (Verwijzing naar vergelijkmondzorg.nl)